Wydawanie zaświadczeń o zdarzeniach drogowych

Wydawanie zaświadczeń o zdarzeniach drogowych

Data publikacji 07.01.2016

W związku z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych wobec osoby/osób odpowiedzialnej/odpowiedzialnych za doznane w wyniku zdarzenia drogowego (kolizji drogowej) szkody, osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji zaświadczenie potwierdzające fakt jej udziału/udziału pojazdu należącego do niej w zdarzeniu drogowym oraz zawierające wskazane w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym dane uczestników zdarzenia.

W Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu zaświadczenia wydaje się w siedzibie Wydziału Ruchu Drogowego przy ul. Toruńskiej 13-15 w Inowrocławiu.

W celu wydania zaświadczenia należy wypełnić wniosek zgodnie z załączonym wzorem oraz przedstawić do wglądu oryginał i dołączyć do wniosku kopię dowodu wpłaty 17 złotych opłaty skarbowej na poniższy numer konta Urzędu Miasta Inowrocławia:

84 1020 1462 0000 7102 0313 0143

 

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony