Zgłoś korupcję

ZGŁOŚ KORUPCJĘ

Data publikacji 18.09.2015
Liczba ujawnianych przestępstw korupcyjnych rośnie z roku na rok. To efekt coraz większego doświadczenia policjantów w walce z tą formą przestępczości oraz rosnącego sprzeciwu społecznego wobec wybierających "drogę na skróty". Wiele spraw inicjowanych jest informacją od obywateli. W komendach wojewódzkich i komendzie stołecznej funkcjonują numery telefonów i adresy e-mail pod którymi można zgłosić fakt lub podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcyjnego

Korupcja - w znaczeniu klasycznym oznacza przyjmowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej i samorządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie czynności służbowej lub naruszenie prawa (słownik języka polskiego PWN).

Najczęściej spotykanymi działaniami o charakterze korupcyjnym są:

 • przekupstwo (łapownictwo),

 • wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego do celów prywatnych lub osobistych korzyści,

 • płatna protekcja,

 • handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii politycznej w zamian za zdobycie wpływów,

 • nieprawidłowości dot. zamówień publicznych, kontraktów, koncesji czy decyzji sądów,

 • uchylanie się przed obowiązkiem celnym, podatkowym itp.,

 • świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami z budżetu państwa i majątkiem, który jest dobrem publicznym,

 • faworyzowanie,

 • nepotyzm, kumoterstwo.

  PAMIĘTAJ!!!
  Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa - zanim organ ten o nim się dowiedział.

  "ANONIMOWA POCZTA"

  jest systemem umozliwiającym anonimowe powiadomienie o korupcji 
  Z uwagi na specyfikę obsługi tego systemu

  NIE SŁUŻY ON DO POWIADAMIANIA ALARMOWEGO !!!!
  W przypadku potrzeby nagłej pomocy czy natychmiastowej interwencji proszę korzystać z numerów alarmowych


  997, 112

  ZGŁÓŚ KORUPCJĘ

Powrót na górę strony