Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu

Komendant Powiatowy Policji zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.

Komendanta Powiatowego Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki albo  Komendant Stołeczny Policji po uzyskaniu opinii Starosty.  

Komendant Powiatowy Policji jest szefem wszystkich policjantów Komendy Powiatowej Policji.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji określa strukturę organizacyjną, zakres zadań i funkcje Komendy, patrz linki w tekście.

Do  zadań Policji należą czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu:

  • rozpoznawania, zapobiegania i szukania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych

Komendant Powiatowy Policji składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji to między innymi:

  • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń, protestów, meczy i koncertów,
  • zabezpieczanie śladów i dowodów,
  • układanie programów profilaktycznych,
  • dbanie o bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach,
  • edukowanie dorosłych, dzieci, młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg, jezior i rzek.

Wszystkie informacje o Komendzie Powiatowej Policji znajdziesz na stronie internetowej, stronie BIP, patrz linki w tekście.

 

W Komendzie Powiatowej Policji możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś pokrzywdzonym, świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, to udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

Film Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu

Opis filmu: Film wideo w języku migowym

Pobierz plik Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Powrót na górę strony