Wiadomości

To był festyn na rozpoczęcie bezpiecznych wakacji!

Data publikacji 23.06.2022

Inowrocławska Policja wraz ze Szkołą Podstawową nr 5 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu i wieloma służbami oraz partnerami zorganizowała festyn w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą!”. Inicjatywa wpisała się w edukację dzieci i młodzieży, by wakacje były pełne wrażeń, ale przede wszystkim bezpieczne.

Wczoraj (22.06) na szkolnym boisku inowrocławskiej „5” odbyło się przedsięwzięcie profilaktyczne dedykowane dzieciom i młodzieży. Wzięło w nich udział blisko tysiąc uczniów. Wspólnie edukowaliśmy ich, aby wiedzieli jakich sytuacji trzeba unikać dla własnego i innych bezpieczeństwa.

Współorganizatorami  festynu prócz Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu i SP nr 5 byli: Nadgoplańskie WOPR w Kruszwicy, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Straż Miejska Inowrocławia, Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Inowrocławiu, Zakład Karny w Inowrocławiu, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Na szkolnym boisku stanęły stanowiska służb i instytucji, a przy nich wiele atrakcji. Uczniowie SP nr 5 i sąsiadującej SP nr 4 poznawali nie tylko zakres zadań poszczególnych służb i instytucji, ale co istotne zasady postępowania w przypadku realnych i potencjalnych zagrożeń.

Była okazja do nauki i przypomnienia sobie: podstawowych przepisów porządkowych i ruchu drogowego, prawidłowej opieki i wyprowadzania psa, zasad uzyskania karty rowerowej oraz wędkarskiej, nauki pierwszej przedmedycznej pomocy, zasad alarmowania na numer 112, przepisów przeciwpożarowych i zasad bezpiecznej kąpieli oraz wypoczynku nad wodą, zasad pobytu w lesie oraz tego jak postępować w życiu dorosłych, by nie trafić do aresztu.

Służby również wystawiły sprzęt jakim dysponują, co było dodatkową atrakcją. Była okazja obejrzenia policyjnego radiowozu, strażackiego sprzętu i łodzi straży rybackiej. Nie brakowało specjalistycznych fantomów do nauki resuscytacji oraz zastosowania w sposób prawidłowy zestawu do opatrywania ran.

Dzieci i młodzież otrzymała od organizatorów wiele materiałów, gadżetów, publikacji i upominków, które pozwolą im do nich sięgać podczas wakacji. Wszystkim uczniom życzymy bezpiecznych wakacji!

asp. szt. Izabella Drobniecka
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Inowrocławiu

 • Policjanci przy stoisku z dziećmi
 • przedstawiciele służby więziennej z dziećmi
 • strażnicy miejscy przy stoisku z dziećmi
 • uczestnicy festynu przy stoisku straży pożarnej
 • przedstawiciele szkoły medycznej z uczestnikami festynu#1
 • przedstawiciele szkoły medycznej z uczestnikami festynu#2
 • przedstawiciele szkoły medycznej z uczestnikami festynu#3
 • przedstawiciele szkoły medycznej z uczestnikami festynu#4
 • przedstawiciele straży leśnej z uczestnikami festynu#1
 • przedstawiciele straży leśnej z uczestnikami festynu#2
 • dziecko pokazuje zwierzątko na tablicy
 • przedstawiciele straży leśnej z uczestnikami festynu#3
 • dzieci przy stoisku operatorów numeru 112#1
 • dzieci przy stoisku operatorów numeru 112#2
 • dzieci przy stoisku operatorów numeru 112#3
 • dzieci przy stoisku służby więziennej
 • policjantka przy stoisku z dziećmi
 • strażak prezentuje chłopcu sprzęt strażacki
 • policjantka czyta dzieciom pytania
 • dzieci przy stoisku policji
 • przewodnik psa z dzieckiem
 • dziecko wchodzi do strażackiego basenu z wodą
 • strażak prezentuje dzieciom sprzęt strażacki
 • uczestnicy festynu przy stoisku Nadgoplańskiego WOPR#1
 • uczestnicy festynu przy stoisku Nadgoplańskiego WOPR#2
 • stoisko Nadgoplańskiego WOPR#1 i radiowóz
 • dzieci przy stoisku straży rybackiej#1
 • dzieci przy stoisku straży rybackiej#2
 • przewodnicy z psami służbowymi#1
 • przewodnicy z psami służbowymi#2
 • dzieci prezentują otrzymane upominki
 • wspólne zdjęcie przy wozie strażackim
 • uczestnicy festynu na tle stoisk
 • prezentacja umiejętności psa służbowego #1
 • prezentacja umiejętności psa służbowego #2
 • prezentacja umiejętności psa służbowego #3
 • prezentacja umiejętności psa służbowego #4
 • dzieci przy stoisku szkoły medycznej
 • policjantka mówi przez mikrofon do dzieci
 • policjantka przy stoisku z uczestnikami
 • policjantka rozdaje upominki uczestnikom
 • stoisko operatorów numeru 112
 • stoisko strażników leśnych i dzieci#1
 • stoisko strażników leśnych i dzieci#2
 • prezentacja przy stoisku szkoły medycznej#1
 • prezentacja przy stoisku szkoły medycznej#2
 • strażnicy miejscy przy stoisku z uczestnikami festynu
 • nadgoplańscy WOPR-owcy przy swoim stoisku
 • strażniczka miejska i policjantka przy stoisku
 • prezentacja sprzętu na stanowisku straży więziennej
 • zabawa z wodą przy wozie strażackim
 • dzieci siedzące na łodzi ratunkowej
 • wspólne zdjęcie przed szkoła przedstawicieli służb uczestniczących w festynie
Powrót na górę strony