Dzielnicowi

Dzielnicowi KPP w Inowrocławiu

Data publikacji 18.09.2015
 

Mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

- rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich

- podstawowe poradnictwo prawne

- udzielanie pomocy ofiarom przestępstw

- rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania)

- pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją

- inspirowanie najskuteczniejszych  metod technicznego zabezpieczenia mienia

- przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

 

Uwaga! Podane adresy e-mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.  W przypadku nie odbierania przez dzielnicowego telefonu służbowego, w pierwszej kolejności należy kontaktować się  dyżurnym inowrocławskiej Policji pod numerem 47 75 282 10, a w przypadkach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia na numery alarmowe 112 i 997.

 

 

Mapa rewiru dzielnicowych Miasta Inowrocław

 

Rewir I - Obszar Miasta Inowrocławia
 

 

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem kierownikiem Rewiru Dzielnicowych I Wydziału Prewencji

- asp. szt. Piotr Szpadziński


KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 103
tel. 47 75 283 41

                                      
      asp. Mateusz Kowalcze - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w Dzielnicy I Osiedle Śródmieście.
Ulice: Rynek, Królowej Jadwigi, Wodna, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Plac Klasztorny, Jana Kilińskiego, Wałowa,  Św. Ducha od nr 1 do 17 (od Rynku do Wałowej), Rzeźnicka,  Kasztelańska, Szeroka, Rybnicka, Farna, Ignacego Paderewskiego, Ks. Bogdana Gordona, Św. Mikołaja, Przesmyk, Łączna, 6 Stycznia, Krótka, Kręta, Poznańska od nr 1abc i 2 abc (od Szerokiej do Kasztelańskiej), Solankowa od 1 do 10 (od Królowej Jadwigi do Staszica)

 
Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 129
 
tel. 47 75 284 44, kom. 786 859 167 
 
e-mail: dzielnicowy.inowroclaw1@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 1 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: w rejonie ul. Kościuszki i ul. Kościelnej grupowanie się osób, które spożywają alkohol w miejscu niedozwolonym, dewastacja mienia, przejawy demoralizacji mlodzieży i zaśmiecanie.

3. Dzielnicowy asp. Mateusz Kowalcze podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- obserwacje i kontrole rejonu zagrożonego,

- reagowanie na ujawnione wykroczenia,

- rozmowy z mieszkańcami,

4. Insytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: Straż Miejska w Inowrocławiu.
                                                          sierż. szt. Marcin Jasiński - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że pełnię obowiązki dzielnicowego w Dzielnicy II Osiedle Śródmieście II.
Ulice: Stanisława Staszica, Studzienna, Fryderyka Henryka Hoyera, Świętokrzyska od nr 3 do 22 (od Poznańskiej do Staszica), biurowiec Polo-Marketu, Mała Andrzeja, Mała Rybnicka, Andrzeja, Najświętszej Marii Panny, Szkolna, Toruńska od nr 1 do 44, Skwer Sybiraków, Toruńska, Średnia, Św. Ducha od nr 18 do 34 (parzyste), od nr 15 do 31 (nieparzyste), Poznańska od nr 3 do 15 (nieparzyste) i od nr 2 do 6 (parzyste), Zofiówka, Prezydenta Gabriela Narutowicza od nr 1 do 13, 3 Maja

 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 129

tel. 47 75 284 45, kom. 786 859 181

    e-mail: dzielnicowy.inowroclaw2@bg.policja.gov.pl    
                       
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego  dzielnica nr 2 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: spożywanie alkoholu, dewastacja mienia, demoralizacja dzieci i młdzieży w rejonie sklepu, klatek schodowych przy ul. Świętokrzyskiej w Inowroclawiu.

3. Dzielnicowy sierż. szt. Marcin Jasiński podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrola wymienionych miejsc i reagowanie na wykroczenia.

4. Insytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: Straż Miejska w Inowrocławiu.

 

         


  

 mł. asp. Krzysztof Kowalski - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w Dzielnicy III Osiedle Nowe.
Ulice: Aleje Mikołaja Kopernika, Władysława Sikorskiego, Skwer Prymasa Wyszyńskiego, Władysława Broniewskiego, Harcerstwa Polskiego, Armi Krajowej, Ignacego Daszyńskiego od nr 23 do 36, Marii Konopnickiej od nr 24 do 30, Prezydenta Gabriela Narutowicza - od nr 16 do nr 106 (parzyste), Zygmunta Wilkońskiego od nr 35 do 47.

 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 127

tel. 47 75 284 46, kom. 786 859 169

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw3@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 3 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: spożywanie alkoholu i wybryki chuligańskie w rejonie klatki schodowej przy ul. Narutowicza 56 w Inowrocławiu.

3. Dzielnicowy mł. asp. Krzysztof Kowalski  podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrole  miejsc podczas obchodu i obserwacja rejonu,

- rozmowy z mieszkańcami,

- reagowanie na popełniane wykroczenia oraz zachowania niepożądane,

- stosowanie środków prawnych oraz środków oddziaływania wychowawczego.

4. Insytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: Straż Miejska w Inowrocławiu.


                                                                                                                  

 

     asp. Dariusz Czerwiec  - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że pełnię obowiązki dzielnicowego w Dzielnicy IV Osiedle Kolejowe.
Ulice: Aleja Okrężna, Kruśliwiecka, Magazynowa, Osiedle Bydgoskie, Składowa, Szklarska, Szosa Bydgoska, Dubienka, Lucjana Grabskiego, Ks. Piotra Wawrzyniaka, Dworcowa, Metalowców, Pakoska (bez zabudowań), Równinna.

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 127

tel. 47 75 284 47, kom. 786 859 170

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw4@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego  dzielnica nr 4 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: spożywanie alkoholu oraz wybryki chuligańskie w rejonie sklepu przy ul. Okrężnej-przesmyk w Inowrocławiu

3. Dzielnicowy asp. Dariusz Czerwiec podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

-  kontrola miejsca zagrożonego podczas obchodu i obserwacja rejonu,

-  rozmowy z mieszkańcami,

- reagowanie na wykroczenia oraz zachowania niepożądane,

- stosowanie środków prawnych oraz środków oddziaływania wychowawczego.

4. Instytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: Straż Miejska w Inowrocławiu.

                                                                                    

 

 

     asp. Marcin Kasiorek - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w Dzielnicy V Osiedle Stare Miasto.
Ulice: Jana Kasprowicza, Karola Marcinkowskiego, Karola Libelta, Plebanka, Młyńska, Orłowska, Poprzeczna, Przypadek, Powstańca Kwiatkowskiego, Ks. Romana Zientarskiego, Bp Antoniego Laubitza, Zamknięta, Cmentarna, Rzemieślnicza, Stolarska, Obwodowa, Dojazdowa, Lotnicza, Stare Miasto, Szybowcowa, Piotra Bartoszcze, Rodu Czaplów, Bartka Nowaka, Stanisława Łuczaka, Kazimierza Burzyńskiego, Stanisława Szenica, Izydora Sobeckiego, Henryka Czamana, Powst. Warszawy, Harcmistrza Marcina Strachanowskiego, Przy Stadionie, Toruńska od nr 47 do 181 (nieparzyste), Radosna, Szczęśliwa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Towarowa.

 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 125

tel. 47 75 284 48, kom. 786 859 171

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw5@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 5 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: niestosowanie się do znaków drogowych i nieprawidłowe parkowanie w rejonie skrzyżowania ulicy Poprzecznej i Znanieckiego w Inowrocławiu

3. Dzielnicowy asp. Marcin Kasiorek podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrola w/w rejonu,

-  reagowanie na popełniane wykroczenia.

4. Instytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: Straż Miejska w Inowrocławiu, Zarząd Osiedla Stare Miasto.

                                                  
                                 

   

         asp. Remigiusz Sobecki - uprzejmie informuję wszystkich Państwa że jestem dzielnicowym w Dzielnicy VI Osiedle Toruńskie
Ulice: Błonie, Józefa Chociszewskiego, Okrężek, Rogowa, Osiedle Okrężek, Śniadeckich, Marii Curie-Skłodowskiej, Bursztynowa, Działowa, Glinki, Jacewska, Zielona, Św. Ducha od nr 33 do 164, Toruńska od nr 46 do 190 (parzyste), droga do Lotniska, Ikara, Kruszyńska, Kurka, J. Wróblewskiego, Rakoczy, Dankowskiego, Dedala, Tadeusza Kaźmierskiego, Jana Jaskólskiego,
Andrzeja Brończyka, Tadeusza Kaźmierskiego.

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 125

tel. 47 75 284 49, kom. 786 859 172

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw6@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 6 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: spożywanie alkoholu, zaśmiecanie - ulica Toruńska 80 do 86 w Inowrocławiu

3. Dzielnicowy asp. Remigiusz Sobecki podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- systematyczne kontrole miejsca zagrożonego w ramach obchodu,

- rozmowy z mieszkańcami,

4. Instytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: Straż Miejska w Inowrocławiu, Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, IGKiM.


                                                     

 

asp. szt. Marcin Błaszak - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że pełnię obowiązki dzielnicowego w Dzielnicy VII Osiedle Piastowskie.
                              Ulice: Władysława Łokietka, Mieszka I, Władysława Hermana, Marulewska nr:13, 17, 21,25, Cegielna, Władysława Jagiełły, Bolesława Krzywoustego nr: 22a,22b,32a,38,40,43, 43a, Długa, Dąbrówki,
Lipowa nr:  53, 57,63,71, Stefana Czarnieckiego.

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

 KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 124

tel. 47 75 284 50, kom. 786 859 173

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw7@bg.policja.gov.pl   

 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 7 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: gromadzenie się osób, spożywanie alkoholu i zakłócanie ładu i porządku oraz spoczynku nocnego, agresywne zachowania wobec przechodniów w rejonie stawu przy ulicy Krzywoustego 23 w Inowrocławiu.

3. Dzielnicowy asp. szt. Marcin Błaszak podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- obserwacje i kontrole rejonu zagrożonego,

- reagowanie na ujawnione wykroczenia,

- rozmowy z mieszkańcami,

4. Instytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: Straż Miejska w Inowrocławiu.

 

 


    

 
 
asp. szt. Mariusz Grąźlewski -
uprzejmie informuję wszystkich Państwa że jestem dzielnicowym w Dzielnicy VIII Osiedla Solno i Szymborze.
Ulice: Bukowa, Szymborska od nr 2 do 220, Górnicza, Różana, Jagodowa, Kazimierza Odnowiciela, Kasztanowa, Bolesława Śmiałego, Malinowa, Brzoskwiniowa, Jana III Sobieskiego, Miechowicka od nr 22 do 58, Solna, Sylwestra Ranusa, Wiśniowa, Stanisława Sroczyńskiego, Orzechowa, Tomasza Graczykowskiego, Kazimierza Sprawiedliwego, Skwer PCK, Kazimierza Kujawskiego, Kazimierza Wielkiego, Gronowa, Jana Brzechwy, Stefana Batorego, Czesława Janczarskiego, Jesionowa, Kornela Makuszyńskiego, Kazimierza Jagiellończyka, Janiny Porazińskiej, Morelowa, Jana Marcina Szancera, Topolowa, Ewy Szelburg-Zarembiny, Adama Znanieckiego, Marii Kownackiej, Leona Czarlińskiego, Jagiellońska, Juliusza Trzcińskiego, Papuszy, Edwarda Ponińskiego, Jaśminowa, Józefa Kościelskiego, Konwaliowa, Milenijna, Długa od nr 56 do nr 64, Kątna, Ks. Dobromira Ziarniaka, Tulipanowa, Bolesława Chrobrego, Lipowa od nr 1 do 82 (bez nr: 53, 57, 63, 71), Marulewska od nr 1 do nr 122  (bez nr: 13,17,21,25), Poznańska od nr 57 do 243 (nieparzyste), Andrzeja Dybalskiego, Kolejowa, Kujawska, Ogrodowa, Stanisława Przybyszewskiego, Władysława Reymonta, Wielkopolska, Wiktora Spornego, Mątewska od nr 73 do 143, Wiejska, Pogodna, Transportowca, Spółdzielców, Nowa, Stanisława Przybyszewskiego, Wrzosowa, Bolesława Brodnickiego, Niezapominajki, Brzozowa, Knasta, Fredry, Wierzbowa, Józefa Aleksandrowicza, Aleksandry Cofty-Broniewskiej, Mariana Biskupa, Zenona Kopcia,
Unii Europejskiej,  Franciszka Emmonsa, Leona Sobierajskiego, Henryka Górnego, Mariana Biskupa.
 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 124

tel. 47 75 284 51, kom.786 859 174

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw8@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 8 na okres od dnia 1.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: nieprawidowe parkowanie oraz niestosowanie się przez kierujących pojazdami do znaku "zakaz wjazdu" przy ul. Chrobrego w Inowrocławiu (szczególnie między ulicą Kasztanową a Marulewską).

3. Dzielnicowy asp. szt. Mariusz Grąźlewski podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrola miejsca zagrożonego podczas obchodu i obserwacja rejonu,

- rozmowy z mieszkańcami,

- reagowanie na ujawniane wykroczenia.

4. Instytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: Straż Miejska w Inowrocławiu.

 

 

                                                      


 
st. sierż. Joanna Gościniak - uprzejmie informuję wszystkich Państwa że jestem dzielnicowym w Dzielnicy IX Osiedla Stary Rąbin i Zdrojowe.
Ulice: Macieja Wierzbińskiego, Rąbińska, Batkowska, Żytnia, Grochowa, Niemojewskich, Marcelego Kujawy-Połczyńskiego, Jakuba Jasińskiego, Stanisława Waszaka, Warsztatowa, Franciszka Becińskiego, Aleja Powstańców, Boczna, Przy Stawku, Pakoska, Skwer Ks. Adama Fabianowskiego, Zygmunta Wilkońskiego od nr 2 do nr 34, Al. Henryka Sienkiewicza, Grodzka, Skwer Jana Pawła II, Prezydenta Gabriela Narutowicza od nr 15 do 99 (nieparzyste), Ustronie, Ratuszowa, Solankowa  od nr 11 do 77, Marii Konopnickiej od nr 1 do nr 23, Świętokrzyska od nr 24 do 107, Czarna Droga, Ignacego Daszyńskiego od nr 5 do nr 21, Adama Poszwińskiego, Józefa Ulatowskiego, Pszeniczna, Słonecznikowa, Lniana, Jęczmienna, Bluszczowa, Łubinowa, Chmielna, Rzepakowa, Krucza, Szparagowa, Popiełuszki, Bogdana Snarskiego, Witolda Kocikowskiego,
Oliwkowa.

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 126

tel. 47 75 284 52, kom. 786 859 175

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw9@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 9 na okres od dnia 06.07.2022r. do dnia 06.01.2023r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: Park Solankowy - niezachowywanie ostrożności przy trzymaniu zwierząt

3. Dzielnicowy st. sierż. Joanna Gościniak podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrola terenu zielonego,

- legitymowanie osób.

4. Instytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: Straż Miejska w Inowrocławiu.
 

             


   mł. asp. Michał Parzyszek - uprzejmie informuję wszystkich Państwa że jestem dzielnicowym w Dzielnicy XIII Osiedle Rąbin I.
Ulice: Al. Niepodległości od nr 1 do 18, Plac Bad Oeynhausen, Wojska Polskiego od nr 1 do 31, Gen. Franciszka Kleeberga, Józefa Krzymińskiego, Janusza Kusocińskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Orląt Lwowskich.

 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 128

tel. 47 75 284 57, kom. 786 859 178

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw13@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław - Rąbin

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 13 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: spożywanie  alkoholu w rejonie sklepu "Żabka" oraz w rejonie ławki przy ulicy Kleeberga 9  

3. Dzielnicowy mł. asp. Michał Parzyszek podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrola powyższego rejonu podczas służb obchodowych,

- stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia.

4. Instytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: Straż Miejska w Inowrocławiu.

                                                      

 
 

Mapa rewiru dzielnicowych gimny Inowrocław

Rewir II - Rejon miejski i pozamiejski   
 
Szanowni Państwo.
Uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem kierownikiem Rewiru Dzielnicowych II Wydziału Prewencji

- asp. szt. Marcin Frankowski.


KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 103
tel. 47 75 283 41     

 

                                                                
                                                       


 
mł. asp. Damian Stasiak - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że wykonuję obowiązki dzielnicowego w Dzielnicy X Osiedle Mątwy.
                                                   Ulice: Mątewska do nr 1 do 72, Rzeczna, Poznańska od nr 225 do 389, Bagienna, Notecka, Objazdowa, Chemiczna, Rolna, Jana Karola Maćkowskiego, Popowicka, Nizinna, Daniela Rakowicza, Mikorzyńska, Sodowa, Fabryczna, Skryta, Wapienna, Torowa, Piękna, Pokojowa, Polna, Dyngusowa, Mostowa, Franciszka Posadzego, Makowa, Rumiankowa, Ruciana, Modrakowa, Kwiatowa, Słoneczna, Spokojna, Gdyńska, Chabrowa, Kamienna, Deszczowa, Fiołkowa, Staropoznańska od nr 43 do 143,
Przemysłowa.

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 123

tel. 47 75 284 53, kom. 786 859 182

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw10@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 10 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: ulica Staropoznańska 130-134-spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz dewastacja w rejonie torowisk i starego dworca PKP

3. Dzielnicowy mł. asp. Damian Stasiak podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- regularna kontrola miejsca zagrożonego celem nie dopuszczenia do popełnienia wykroczeń i przestępstw,

4. Instytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: Straż Miejska w Inowrocławiu.

 

                                                                                             

                  

   

 
asp. szt. Adam Ratka - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w Dzielnicy XI Osiedle Cegielna część południowa Śródmieścia.
Ulice: Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Juliusza Słowackiego, Cicha, Stanisława Wyspiańskiego, Elizy Orzeszkowej, Józefa Kraszewskiego, Jana z Ludziska, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Wspólna, Zenona Kosidowskiego, Klemensa Janickiego, Józefa Weyssenhoffa, Mikołaja Reja, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jana Kochanowskiego, Gwarków, Budowlana, Leona Czaplickiego, Bolesława Leśmiana, Stefana Żeromskiego, Gustawa Zielińskiego, Kamila Cypriana Norwida, Romana Dmowskiego, Poznańska od nr 17 do nr 53 (parzyste) i od nr 10 do 224 (nieparzyste), Ks. Bolesława Jaśkowskiego, Kurowa, Podgórna, Zapadłe, Miechowica od nr 1 do 11, Al. Niepodległości od 3 do 125 (nieparzyste), Czesława Miłosza.

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.


KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 123

tel. 47 75 284 55, kom. 786 859 177

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw11@bg.policja.gov.pl
 
 
Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 11 na okres od dnia 18.07.2022r. do dnia 18.01.2023r..

2. Opis zagrożenia w planie działania: spożywanie alkoholu, dewastacje mienia, zanieczyszczanie terenu w rejonie ul. Poznańskiej od nr 10 do 53,

3. Dzielnicowy asp. szt. Adam Ratka  podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

  - kontrole ww. miejsca w ramach służby obchodowej,

  - stosowanie postępowania mandatowego oraz środków oddziaływania wychowawczego wobec osób spożywających alkohol, zanieczyszczających teren bądź dewastujących mienie w tym rejonie,

  - rozmowy z osobami znajdującymi się w tym rejonie.

4. Instytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: Straż Miejska w Inowrocławiu.

 

                                                       

 

mł. asp. Kamil Majerski - uprzejmie informuję wszystkich Państwa że jestem pełniącym obowiązki dzielnicowego w Dzielnicy XII Osiedle Rąbin II.
Ulice: Wojska Polskiego od numeru 32 do 59, Al. Niepodległosci od nr 60 do 134, Al. 800 lecia Inowrocławia, E. Plater, G. Jaworskiej, Cymsa, M Gruszczyńskiego, T. Chęsego,
59 Pułku Piechoty, Arctowskiego, Polskich Saperów.

 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 128

tel. 47 75 284 56, kom. 786 859 184

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw12@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 12 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: parkowanie pojazdów w rejonie skrzyżowania i przejścia dla pieszych u zbiegu ul. E. Plater a ul. Kiełbasiewicza.

3. Dzielnicowy mł. asp. Kamil Majerski podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrola powyższego rejonu podczas służb obchodowych,

- stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia.

4. Instytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: Straż Miejska w Inowrocławiu.


                                                       

 

asp. Jarosław Nowicki - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w Dzielnicy XIV.
Ulice: Aleja Niepodległości od nr 22 do 42 (parzyste), Stanisława Wachowiaka, Szarych Szeregów, Ludwika Błażka, Stanisława Kiełbasiewicza, Jana Molla, Witolda Roszkowskiego, ppłk. Józefa Owczarskiego, ks. Władysława Demskiego, Justyny Wichlińskiej, Prezydenta Apolinarego Jankowskiego.   

 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 128

 tel. 47 75 284 58, kom. 786 859 183     

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw14@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Miasto Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 14, na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: parkowanie mimo zakazu i łamanie przepisu polegającego na zakazie ruchu w obu kierunkach ul. Błażka 4 a ul. Kiełbasiewicza 12.

3. Dzielnicowy asp. Jarosław Nowicki podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrola powyższego rejonu podczas służb obchodowych,

- stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia.

4. Instytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: Straż Miejska w Inowrocławiu.


                                                                                      


asp. Łukasz Jezierski - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w Dzielnicy XV - Gmina Inowrocław.
Miejscowości: Borkowo, Cieślin, Jaksice, Jaksiczki, Kruśliwiec wraz z ul. Kruśliwiecką, Mimowola, Pławin, Radłówek, Sławęcin, Sławęcinek, Sójkowo, Stefanowo, Turlejewo.

 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 122

tel. 47 75 284 59, kom. 786 859 168

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw15@bg.policja.gov.pl
 
   

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Gmina Inowrocław

1.Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 15 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: kontrola opuszczonej przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Cieślin

3. Dzielnicowy asp. Łukasz Jezierski podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- niedopuszczenie do wypadków drogowych i zdarzeń na terenie przepompowni,

- kontrole obiektu w celu wyeliminowania osób dokonujących wyrzucania odpadów,

- stosowanie postępowania mandatowego i środków oddziaływania wychowawczego wobec osób łamiących prawo,

- prowadzenie spotkań informacyjnych i współdziałanie z samorządem lokalnym.

4. Instytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: lokalny samorząd.
 

.   
                

       
  
asp. szt. Mariusz Wardęcki uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w  Dzielnicy XVI - Gmina Inowrocław.
Miejscowości: Balin, Czyste, Gnojno, Jacewo: ul. Kwiatowa, ul. Świerkowa, ul. Poziomkowa, ul. Brzozowa, ul. Dalkowska, ul. Jaśminowa, ul. Malinowa, ul. Różana,
ul. Bursztynowa, ul. Rajskie Ogrody, ul. Klonowa, ul. Magnolii, ul. Daliowa, Kłopot, Latkowo, Marcinkowo, Olszewice, Oporówek, Orłowo, Słońsko, Strzemkowo.

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 121

tel. 47 75 284 60, kom. 786 859 176

      e-mail: dzielnicowy.inowroclaw16@bg.policja.gov.pl       
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Gmina Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 16 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym w miejscowości Słońsko w rejonie sklepu i przyleglego przystanku autobusowego.

3. Dzielnicowy asp. szt. Mariusz Wardęcki podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrola i obserwacja rejonu sklepu i przystanku pod kątem ujawniania wykroczeń i przeciwdziałanie im.

4. Instytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: Urząd Gminy Inowrocław, sołtys

 

 


                                                                 

    sierż. szt. Marcin Zarecki -  uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w Dzielnicy XVII - Gmina Inowrocław.
Miejscowości: Balczewo, Dulsk, Dziennice, Góra, Jaronty, Komaszyce, Łąkocin, Marulewy, Miechowice, Pławinek, Trzaski.

 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 121

tel. 47 75 284 61, kom. 786 859 180

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw17@bg.policja.gov.pl  
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Gmina Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 17 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: wykroczenia drogowe popełniane na terenie miejscowości Góra, szczególnie w rejonie szkoły podstawowej oraz nietrzeźwi kierujący pojazdami.

3. Dzielnicowy  sierż. szt. Marcin Zarecki podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- objęcie nadzorem rejonu szkoły podstawowej w Górze celem ujawniania wykroczeń  popełianych przez pieszych i wobec pieszych,

- objęcie nadzorem miejscowości Góra celem ujawniania nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi,

- reagowanie na wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym.

4. Insytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: Urząd Gminy Inowrocław.

 

                                           

                                                           
asp. Łukasz Bartochauprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w Dzielnicy XVIII - Gmina Inowrocław.

Miejscowości : Batkowo, Karczyn Wieś, Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa, Krusza Podlotowa, Łojewo, Ostrowo Korzyckie, Piotrkowice, Popowice, Sikorowo, Tupadły, Witowy, Żalinowo.
 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.
 

KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 122

tel. 47 75 284 62, kom. 786 859 179

e-mail: dzielnicowy.inowroclaw18@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Gmina Inowrocław

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 18 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: kontrola w miejscowości Łojewo w szczególności rejon plaży, placu zabaw, boiska sportowego, siłowni.

3. Dzielnicowy asp. Łukasz Bartocha podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrole powyższego miejsca w trakcie służby obchodowej,

- stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia, postępowania mandatowe.

4. Instytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: lokalny samorząd, CIS Łojewo.
 


                

           

Mapa rewiru dzielnicowych gimny Rojewo

 

asp. Marcin Kościński - uprzejmie informuję wszystkich państwa, że jestem dzielnicowym w gminie Rojewo.
Rejon obejmuje miejscowości: Rojewo, Liszkowice, Stara Wieś, Jezuicka Struga, Glinki, Leśniaki, Glinno Wielkie, Osiek Wielki, Jarki, Jurancice, Dąbie, Bród Kamienny, Magdaleniec, Rojewice, Zawiszyn, Dąbrowa Mała, Osieczek, Płonkówko, Płonkowo, Mierogoniewice, Dobiesławice, Ściborze, Topola, Wybranowo, Liszkowo, Budziaki, Żelechlin, Jaszczółtowo. 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.
 
KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 126
 
tel. 47 75 284 63, kom. 786 859 186
 
e-mail: dzielnicowy.inowroclaw19@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Gmina Rojewo

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 19 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: kradzieże i włamania na terenach zalesionych, terenach pól uprawnych gminy Rojewo (Wybranowo, Dobiesławice, Liszkowo, Jezuicka Struga, Glinno Wielkie, Osiek, Osiek Wielki)

3. Dzielnicowy asp. Marcin Kościński podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- kontrola wskazanego rejonu służbowego,
- rozmowa ze społeczeństwem, sołectwem

4. Insytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: sołtysi, przedstawiciele samorządu.


                                                                      

Mapa rewiru dzielnicowych gimny Dąbrowa Biskupia

 

    asp. Damian Kacprzak - uprzejmie informuję wszystkich Państwa, że jestem dzielnicowym w gminie Dąbrowa Biskupia.
 Rejon obejmuje miejscowości: Dąbrowa Biskupia, Chlewiska, Walentynowo, Chróstowo, Przybysław, Mleczkowo, Wola Stanomińska, Stanomin, Ośniczewko, Ośniczewo, Zagajewice, Zagajewiczki, Wonorze, Modliborzyce, Parchanie, Parchanki, Brudnia, Nowy Dwór, Bąkowo, Pieranie, Konary, Dziewa, Głojkowo, Sobiesiernie, Pieczyska, Radojewice, Niemojewo, Rejna.
 
Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.
 
KPP w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, pokój nr 121
 
tel. 47 75 284 54,  kom. 786 859 187
 
e-mail: dzielnicowy.inowroclaw20@bg.policja.gov.pl
 
 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

Gmina Dąbrowa Biskupia

1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego dzielnica nr 20 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

2. Opis zagrożenia w planie działania: rejon Parku wiejskiego oraz znajdujący się w nim plac zabaw przy ul. Topolowej w Dąbrowie Biskupiej - uszkodzenia mienia, dewastacje, akty wandalizmu

3. Dzielnicowy asp. Damian Kacprzak podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

- krótkotrwałe obserwacje w trakcie obchodu,

- dyslokacja WPI w trakcie pełnionych służb na terenie gminy.

4. Instytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia, poszczególni sołtysi.


                                                                       


                                                      
Powrót na górę strony