Dzielnicowi

Dzielnicowi KP w Janikowie

Data publikacji 18.09.2015

Mieszkańcy woj. kujawsko-pomorskiego mogą oczekiwać od dzielnicowych pomocy w następujących sprawach:

- rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich

- podstawowe poradnictwo prawne

- udzielanie pomocy ofiarom przestępstw

- rozwiązywanie problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania)

- pomoc nieletnim zagrożonym demoralizacją

- inspirowanie najskuteczniejszych  metod technicznego zabezpieczenia mienia

- przeciwdziałanie zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

 

Uwaga! Podane adresy e-mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W przypadku nie odbierania przez dzielnicowego telefonu służbowego, w pierwszej kolejności należy kontaktować się z dyżurnym inowrocławskiej Policji pod numerem 47 75 282 10, a w przypadkach bardzo pilnych dotyczących zagrożenia życia i zdrowia na numery alarmowe 112 i 997.

 

Mapa rewiru dzielnicowych gimny Janikowo

      
 

asp. szt. Krzysztof Filipczak - uprzejmie informuję wszystkich państwa, iż jestem dzielnicowym w rejonie dzielnicy I.

ulice: Zygmunta Wilkońskiego, Przemysłowa, Główna numery nieparzyste: 1,3, parzyste: 10,12,14,16,18, Słoneczna, Młodzieżowa, Wewnętrzna, Północna, Klonowa, Spacerowa, Łączna, Miła, Wiśniowa, Zachodnia, Kwiatowa, Zacisze, Przyjezierna, Zaułek, Wędkarska.

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

Komisariat Policji w Janikowie, ul. Przemysłowa 6

tel. 47 75 231 05,  kom. 786 857 201

e-mail: dzielnicowy.janikowo1@bg.policja.gov.pl

 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

 

 1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 1 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

 2. Opis zagrożenia w planie działania: rejon sklepu monopolowego w Janikowie przy ul. Miłej i ul. Wilkońskiego, parku miejskiego przy ul. Miłej i Klonowej w Janikowie z uwagą na osoby spożywające alkohol, dewastacje mienia, zaśmiecanie, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, poprawa insfrastruktury drogowej w rejonie służbowym

 3. Dzielnicowy asp. szt. Krzysztof Filipczak podejmuje następujące działania:

  - informowanie właścicieli sklepów o eliminowaniu zagrożeń,
  - informowanie zarządcy drogi , tj. Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie o poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz właścicieli budynków, tj. PGKiM oraz Spółdzielni Mieszkaniowej o występujących zagrożeniach
  - w trakcie obchodu sprawdzanie w/w miejsc, legitymowanie przebywających tam osób co najmniej dwa razy w tygodniu

 4. Insytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: lokalny samorząd, wspólnoty mieszkaniowe, właściciele sklepów, Urzęd Gminy i Miasta w Janikowie oraz KSM, Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
   

 

____________________________________________________________________________________

 
 

asp.  Iwona Chruścicka - uprzejmie informuję wszystkich państwa, że realizuję zadania dzielnicowego w rejonie dzielnicy II.


ulice: Główna numery parzyste: 2,4,8, nieparzyste: 5,7,9,17,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39, Ogrodowa, Sportowa, bp. Michała Kozala, Dworcowa, Bolesława Prusa, Jana Kasprowicza, Topolowa, Stanisława Przybyszewskiego, 1 Maja, Wiejska, Szkolna, Jana z Ludziska, Powstańców Wielkopolskich, Ustronie, Cicha, Polna, Sieczkowicka, Wałowa, Rybacka. 

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.


Komisariat Policji w Janikowie, ul. Przemysłowa 6

tel. 47 75 231 05,  kom. 786 857 203

e-mail: dzielnicowy.janikowo2@bg.policja.gov.pl

 

Działania priorytetowe dla rejonu służbowego

 

 1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 2 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.
 2. Opis zagrożenia w planie działania: rejon sklepów spożywczo-monopolowych przy ul. Ogrodowej 22-24 w Janikowie spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, ul. Główna 31 - nieprawidłowe parkowanie.
 3. Dzielnicowy asp. Iwona Chruścicka podejmuje następujące działania:                      

- spotkania z mieszkańcami i wlaścicielami sklepów,
- wzmożone i systematyczne kontrole policji,

 

4. Insytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: samorządy lokalne, Urząd Gminy i Miasta w Janikowie.                                                                                                                                    

 

 

______________________________________________________________________________________

 

 
 

 

mł. asp. Nieznalski Zbigniew - uprzejmie informuję wszystkich państwa, iż jestem dzielnicowym w rejonie dzielnicy III.

miejscowości : Trląg, Głogówiec, Dębina, Dębowo, Sosnówiec, Pałuczyna, Kołodziejewo, Broniewice, 

Wierzejewice, Dobieszewice, Dobieszewiczki, Kołuda Mała, Kołuda Wielka, Ludzisko, Sielec, Balice, Skalmierowice, Ołdrzychowo, Góry.

Mieszkańcy tego rejonu mogą oczekiwać ode mnie pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

Komisariat Policji w Janikowie, ul. Przemysłowa 6

tel. 47 75 231 05,  kom. 786 857 202

e-mail: dzielnicowy.janikowo3@bg.policja.gov.pl

 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa

 

 1. Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 3 na okres od dnia 01.07.2022r. do dnia 31.12.2022r.

 2. Opis zagrożenia w planie działania: stacja paliw GENERON w miejscowości Balice - kradzieże paliwa i artykułów spożywczych oraz spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych

 3. Dzielnicowy mł. asp. Zbigniew Nieznalski podejmuje następujące działania w celu ograniczenia zjawiska:

  - wzmożone i systematyczne kontrole w/w miejsca,
  - przeprowadzanie rozmów z personelem i klientami.

 4. Insytucje, z którymi współdziała dzielnicowy: zarządca cmentarza, Urząd Gminy i Miasta w Janikowie.

 

 

 

Powrót na górę strony